Kāds ir šā paziņojuma par privātumu tvērums?

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz tīmekļa vietnēm, mobilajām lietotnēm un digitālajiem pakalpojumiem, kuros ir saites uz šo paziņojumu par privātumu vai kuros šis paziņojums par privātumu ir izvietots. Šā paziņojuma par privātumu mērķis ir darīt jums zināmu, kādus jūsu personas datus uzņēmums Allergan plc, tostarp ar mums saistītās struktūras (visi kopā turpmāk tekstā saukti „Allergan,” „mēs,” „mūsu,” „mums” vai „mūs”) var vākt, kā mēs vācam jūsu personas datus, kādos nolūkos mēs izmantojam jūsu personas datus, kam mēs varam izpaust jūsu personas datus un kādas ir jūsu tiesības ierobežot jūsu personas datu izmantošanu. Šajā paziņojumā par privātumu visas tīmekļa vietnes, lietotnes un digitālie pakalpojumi, kuros var var būt saites uz šo paziņojumu par privātumu vai kuros šis paziņojums par privātumu var būt izvietots, kopā tiks sauktas par „tīmekļa vietnēm.”

Kādus personas datus mēs par jums vācam?

Izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, kurās ir saites uz šo paziņojumu par privātumu, mēs vācam un apstrādājam personas datus, kas tieši neidentificē jūs pēc vārda un uzvārda (kā, piemēram, IP adrese) un neietver jūsu kontaktinformāciju, bet ko var izmantot, lai noteiktu, ka konkrēts dators vai ierīce ir piekļuvusi mūsu tīmekļa vietnei, un kuru apvienojumā ar citu noteiktu informāciju var izmantot, lai jūs identificētu. Mēs saņemam šos personas datus, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietnēm.
Jūsu personas dati, ko mēs apstrādājam, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, kurās ir saites uz šo paziņojumu par privātumu, var ietvert šādu kategoriju personas datus:
 • Demogrāfiskie dati;,
 • Tiešsaistes identifikatori;
 • IP adrese;
 • Dati no mūsu sīkfailiem;
 • Trešās puses sīkfaili; un/vai
 • Sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana
Gadījumos, kad mēs vācam tieši identificējamus personas datus par jums, tālāk redzamie privātuma informācijas paziņojumi sniegs jums papildu informāciju par to, ko mēs vācam, kā mēs to vācam, kādos nolūkos mēs to vācam, kam mēs to varam izpaust un kādas ir jūsu tiesības ierobežot tā izmantošanu. Lūdzu, noklikšķiniet uz šiem privātuma informācijas paziņojumiem, kas attiecas uz jūsu mijiedarbību ar mums.

Kā mēs izmantosim jūsu personas datus?

Jūsu personas datu apstrāde, ko mēs veicam, ietver jūsu personas datu reģistrāciju, organizēšanu, strukturēšanu, glabāšanu, pielāgošanu vai pārveidošanu, atgūšanu, aplūkošanu, izmantošanu, izpaušanu, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošanu vai kombinēšanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.
Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus šādos nolūkos:
 • Mūsu uzņēmuma atbilstības, kā arī objektu un tīklu drošības nolūkos;
 • Lai pilnvarotu, piešķirtu, pārvaldītu, pārraudzītu un pārtrauktu piekļuvi Allergan sistēmām, objektiem, reģistriem, īpašumam un infrastruktūrai un to izmantošanu;
 • Lai izsekotu jūsu mijiedarbībai ar mums;
 • Mūsu programmu un pakalpojumu revīzijai atbilstības nolūkos;
 • Gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums apstrādāt personas datus;,
 • Statistiskajai analīzei, tostarp analīzei, ko veic mūsu piegādātāji;
 • Tīmekļa vietņu administrācija; un/vai
 • Tirgzinības aktivitātēm, tostarp trešās puses sīkfailu izsekošanai un uz interesēm balstīta profila izveidei, kas saistīts ar jūsu mijiedarbību ar mums vai citiem
Gadījumos, kad datu apstrāde nepieciešama jebkādiem citiem nolūkiem un kuros mums ir pienākums jūs informēt un saņemt jūsu piekrišanu, tostarp nolūkiem, kas paredzēti vietējos tiesību aktos, mēs iegūsim jūsu piekrišanu pirms jūsu personas datu apstrādāšanas šiem nolūkiem.

Kāds ir mūsu juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei?

Piemērojamais juridiskais pamats, saskaņā ar kuru mēs apstrādājam jūsu personas datus konkrētiem iepriekš minētajiem mērķiem, ietver:
 • Pamatojoties uz jūsu piekrišanu: Dažos gadījumos mēs varam lūgt jūsu piekrišanu jūsu personas datu vākšanai un apstrādei. Ja izvēlēsieties dot mums savu piekrišanu, jūs vēlāk varēsiet atsaukt savu piekrišanu (vai nepiekrist), sazinoties ar mums, kā aprakstīts tālāk atrodamajā sadaļā „kā ar mums sazināties”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs atsauksiet savu piekrišanu, tas neietekmēs jūsu personas datu apstrādi, kas jau ir notikusi. Gadījumos, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, mēs sniegsim jums sīkāku informāciju, kad lūgsim jūsu piekrišanu.
 • Piemērojamo tiesību aktu ievērošana vai līguma izpilde: Īpašos gadījumos mums var rasties nepieciešamība apstrādāt jūsu personas datus, lai ievērotu attiecīgu tiesību aktu / noteikumu vai lai izpildītu savas saistības saskaņā ar līgumu, kura līgumslēdzēja puse esat jūs. Gadījumos, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus, jums, visticamāk, nebūs tiesību iebilst pret šādu apstrādi, taču parasti jums būs tiesības piekļūt šai informācijai vai to pārskatīt, ja vien tas netraucēs mums izpildīt mūsu juridiskos pienākumus. Gadījumos, kad mēs veicam apstrādi, lai izpildītu savas līgumsaistības saskaņā ar līgumu, kura līgumslēdzēja puse esat jūs, iespējams, ka jūs nevarēsiet iebilst pret šādu apstrādi, vai arī, ja izvēlēsieties nepiekrist apstrādei vai iebilst pret to, iespējams, ka tas ietekmēs mūsu spēju izpildīt mūsu līgumsaistības pret jums.
 • Mūsu leģitīmās intereses: Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm sazināties ar jums un mijiedarboties ar jums saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, zinātnisko pētniecību un izglītības iespējām. Bez citām tālāk aprakstītajām tiesībām, kas jums var būt, jums ir tiesības iebilst pret šādu jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat reģistrēt savu iebildumu, sazinoties ar mums, kā aprakstīts tālāk atrodamajā sadaļā „kā ar mums sazinieties”.

Sīkfaili un tamlīdzīgas tehnoloģijas, kas vāc personas datus

Tīmekļa bāksignāli
Mūsu tīmekļa vietnes var izmantot tehnoloģiju, kura pazīstama kā tīmekļa bāksignāli, kas padara iespējamu tīmekļa žurnālu informācijas vākšanu. Tīmekļa bāksignāls ir mazs attēls, kas integrēts tīmekļa vietnē vai e-pasta ziņojumā un kas ļauj izsekot tam, kādas lapas jūs skatāt un kādus ziņojumus atverat. Tīmekļa žurnāla informācija tiek vākta, kad apmeklējat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, un tas tiek darīts, izmantojot tīmekļa vietnes resursdatoru (sauktu arī par „tīmekļa serveri”).

Noteiktās tīmekļa lapās vai e-pasta ziņojumos, ko mēs jums nosūtām, mēs var izmantot tehnoloģiju, ko sauc par „tīmekļa bāksignālu” (pazīstama arī kā „darbības tags” vai „tukšā GIF tehnoloģija”). Mēs varam izmantot tīmekļa bāksignālus, lai palīdzētu noteikt, kuri mūsu nosūtītie e-pasta ziņojumi tika atvērti un vai ziņojumam sekoja darbība no saņēmēja puses. Tīmekļa bāksignāli arī palīdz analizēt tīmekļa vietņu efektivitāti, nosakot vietnes apmeklētāju skaitu un to, cik apmeklētāju noklikšķināja uz vietnes galvenajiem elementiem.

Sīkfaili
Šī tīmekļa vietne var izmantot tehnoloģiju, ko sauc par „sīkfailu”. Sīkfails ir neliels datu fails, ko tīmekļa vietne var ievietot jūsu datora cietajā diskā, kur glabājas jūsu interneta pārlūkprogrammas faili. Sīkfails atbrīvo jūs no nepieciešamības atkārtoti ievadīt noteiktu informāciju dažos reģistrācijas apgabalos, jo sīkfailus var izmantot, lai ļautu vietnei „atcerēties” apmeklētāja iepriekš ievadīto informāciju. Sīkfails arī palīdz piegādāt izmantotajam saturam atbilstošu informāciju un izsekot tam, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes sadaļas. Sīkfailus jūsu datorā varam ievietot gan mēs, gan trešās personas, ar kurām mums ir līgumattiecības, piemēram, tīmekļa analīzes pakalpojumu sniedzēji un reklāmas tīklu pakalpojumu sniedzēji. Vairumā interneta pārlūkprogrammu vai citā programmatūrā ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai dzēstu sīkfailus no datora cietā diska, bloķētu visus sīkfailus vai saņemtu brīdinājumu, pirms sīkfails tiek saglabāts. Lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām, lūdzu, skatiet jūsu pārlūkprogrammas instrukcijas. Ja noraidāt sīkfailus, var tikt ierobežota vietnes funkcionalitāte un var gadīties, ka jūs nevarēsiet izmantot dažas vietnes funkcijas.

Neizsekot
Pastāv dažādi veidi, kā jūs varat novērst jūsu tiešsaistes aktivitāšu izsekošanu. Viens no tiem ir tādas preferences iestatīšana jūsu pārlūkprogrammā, kas brīdina tīmekļa vietnes, kuras jūs apmeklējat, ka jūs nevēlaties, lai tās vāktu noteiktu informāciju par jums. To sauc par „Do-Not-Track” (Neizsekot) vai „DNT” signālu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka patlaban mūsu tīmekļa vietnes un tīmekļa resursi nereaģē uz šiem tīmekļa pārlūkprogrammu signāliem. Pašreiz nav vispārpieņemtu standartu, kas nosaka, kā uzņēmumam jārīkojas, kad tiek uztverts DNT signāls.

Google Analytics
Lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes darbību un palīdzētu mums saprast, kuras tīmekļa vietnes daļas tiek izmantotas, var tikt izmantots pakalpojums Google Analytics. Google Analytics izmanto tādus tehniskos rīkus kā, piemēram, pirmās puses sīkfaili un JavaScript kods, lai vāktu informāciju par apmeklētājiem. Pakalpojums Google Analytics izseko tos tīmekļa vietnes apmeklētājus, kuriem ir iespējota JavaScript valoda. Google Analytics anonīmi izseko, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar vietni, tostarp to, no kurienes viņi ir un ko viņi darīja vietnē. Google Analytics vāc no lietotājiem iepriekš norādīto informāciju.

Šī informācija tiek izmantota tīmekļa vietnes administrācijai un atjaunināšanai, un mēs arī novērtēsim, vai vietnes apmeklētāji atbilst paredzamajiem vietnes demogrāfiskajiem datiem, un noteiksim, kā galvenā auditorija naviģē saturu.
 1. Noteikums par tiesībām nepiekrist:
  Tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri nevēlas, lai viņu dati tiktu vākti, Google Analytics piedāvā noteikumu par tiesībām nepiekrist. Sīkāka informācija par šo opciju ir atrodama šeit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. Dati, ko izmanto Google:
  Uzņēmums Google un tam pilnībā piederošie meitasuzņēmumi var saglabāt un izmantot saskaņā ar savas privātuma politikas noteikumiem (atrodami http://www.google.com/privacy.html vai, izmantojot citu vietrādi URL, ko Google var laiku pa laikam sniegt) informāciju, kas tiek vākta, kad jūs izmantojat „Google Analytics Information Disclosures and Sharing”.
Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi
Mūsu tīmekļa vietnes var izmantot sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņus, lai jūs varētu viegli kopīgot informāciju ar citiem. Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, tīmekļa vietnē integrētā sociālā plašsaziņas līdzekļa spraudņa operators var ievietot jūsu datorā sīkfailu, kas ļauj šim operatoram savā tīmekļa vietnē atpazīt personas, kuras iepriekš ir apmeklējušas mūsu vietnes. Ja iepriekš esat pieteicies sociālā plašsaziņas līdzekļa tīmekļa vietnē laikā, kad pārlūkojāt mūsu tīmekļa vietni, šā sociālā plašsaziņas līdzekļa tīmekļa vietnes sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi var saņemt par jums tieši identificējamu informāciju, kas rāda, ka esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni. Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudnis var vākt šo informāciju par apmeklētājiem, kas ir pieteikušies sociālajos tīklos, neatkarīgi no tā, vai viņi mijiedarbojas vai nemijiedarbojas ar spraudni, kas atrodas mūsu tīmekļa vietnē. Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi arī ļauj sociālā plašsaziņas līdzekļa tīmekļa vietnei kopīgot informāciju par jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē ar citiem šā sociālā plašsaziņas līdzekļa tīmekļa vietnes lietotājiem. Allergan nekontrolē nekādu saturu, kas saņemts no sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņiem. Lai uzzinātu vairāk par sociālo plašsaziņas līdzekļu tīmekļa vietņu izvietotajiem sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņiem, skatiet attiecīgo vietņu paziņojumus par privātumu un datu kopīgošanu.

Bērnu personas dati

Šī vietne nav paredzēta personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Mēs apzināti nevācam personas datus no personām, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs izmantojam nozares standarta administratīvos, tehniskos un fiziskos aizsargpasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nozaudēšanu, zādzībām, ļaunprātīgu izmantošanu, neatļautu piekļuvi, pārveidošanu, izpaušanu un iznīcināšanu. Mēs ierobežojam piekļuvi jūsu personas datiem, piešķirot to tikai tiem darbiniekiem un trešām personām, kas darbojas mūsu vārdā, kuriem šāda piekļuve ir nepieciešama likumīgām uzņēmējdarbības vajadzībām. Mēs nodosim jūsu personas datus trešām personām, kas darbojas mūsu vārdā, tikai pēc tam, kad būsim saņēmuši rakstiskas garantijas, ka jūsu personas dati tiks aizsargāti šim paziņojumam par privātumu un mūsu privātuma politikai un procedūrām atbilstošā veidā.

Kam un kad mēs izpaudīsim vai nodosim jūsu personas datus?

Mēs nodosim vai izpaudīsim jūsu personas datus šādām struktūrām:
 • Mūsu saistītajiem uzņēmumiem visā pasaulē, kā aprakstīts tālāk.
 • Trešām personām, ar kurām mēs slēdzam līgumus par pakalpojumu sniegšanu mūsu vārdā, lai veiktu darbības vai funkcijas, kas saistītas ar jūsu personas datu apstrādes nolūkiem, kas aprakstīti iepriekš. Ja mēs to darīsim, mēs pieprasīsim, lai šīs trešās personas, kas darbojas mūsu vārdā, aizsargā jūsu personas datu, ko mēs viņiem nododam, konfidencialitāti un drošību. Ja vien šajā paziņojumā par privātumu nav īpaši norādīts citādi, šīm trešām personām līgumā jāapņemas neizmantot un neizpaust jūsu personas datus citiem nolūkiem kā vien tiem, kuriem tas nepieciešams, lai sniegtu mums pakalpojumus, veiktu pakalpojumus mūsu vārdā vai ievērotu piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus.
 • Valsts iestādēm, auditoriem un varas institūcijām. Mēs varam izpaust jūsu personas datus valsts iestādēm, auditoriem un varas institūcijām, atbildot uz autorizētiem informācijas pieprasījumiem, vai citos gadījumos, kad to prasa tiesību akti, noteikumi vai nozares kodeksi.
 • Potenciāliem vai faktiskiem pircējiem, kuri ir trešās personas. Ja mēs nolemsim reorganizēt mūsu uzņēmumu vai atbrīvoties no tā pārdošanas, apvienošanās vai pārņemšanas ceļā, mēs varam atklāt jūsu personas datus faktiskajiem vai potenciālajiem pircējiem. Mēs pieprasīsim, lai šādi pircēji apietas ar jūsu personas datiem saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu.

Kā mēs pārsūtām jūsu personas datus uz citām valstīm?

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus citiem mūsu saistītajiem uzņēmumiem visā pasaulē. Allergan saistīto uzņēmumu nosaukumi un kontaktinformācija ir atrodami šeit: https://www.allergan.com/home. Šie saistītie uzņēmumi var arī nosūtīt jūsu personas datus citiem mūsu saistītajiem uzņēmumiem visā pasaulē. Daži no mūsu saistītajiem uzņēmumiem un to datu bāzu glabāšanas vietas var atrasties valstīs, kas nenodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni, kas būtu līdzvērtīgs tam, ko nodrošina jūsu rezidences vietas valsts. tiesību akti. Neraugoties uz to, visi mūsu saistītie uzņēmumi ir pakļauti prasībai apieties ar jūsu personas datiem saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu un mūsu privātuma un datu aizsardzības politikām un procedūrām.

Paziņojums par ES-ASV un Šveices-ASV privātuma vairogiem: Uzņēmums Allergan un tā saistītie uzņēmumi Amerikas Savienotajās Valstīs var saņemt personas datus no personām, kas dzīvo Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Šveicē. Attiecībā uz EEZ un Šveices iedzīvotāju personas datu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu mēs ievērojam ES-ASV un Šveices-ASV privātuma vairogu principus (privātuma vairoga principi). Ja pastāv konflikts starp šī paziņojuma par privātumu noteikumiem un privātuma vairoga principiem, prioritāte ir privātuma vairoga principiem. Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairogu regulējumu un lai skatītu mūsu sertifikāciju, apmeklējiet: https://www.privacyshield.gov/. Kā mūsu trešās personas strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar privātuma vairogu regulējumu darbojas Starptautiskais Strīdu izšķiršanas centrs (SSIC). Ja jums ir sūdzības par to, kā mēs ievērojam privātuma vairoga principus, jūs varat sazināties ar mums tieši vai sazināties ar SSIC, izmantojot šo saiti: http://go.adr.org/privacyshield.html. Dažos gadījumos jums var būt iespējams vērsties saistošā šķīrējtiesā. Attiecībā uz privātuma vairoga principu ievērošanu mēs esam pakļauti ASV Federālās tirdzniecības komisijas izmeklēšanas un izpildes pilnvarām.

Mēs varam nodot jūsu personas datus trešām personām, ar kurām mēs slēdzam līgumus par pakalpojumu sniegšanu mūsu vārdā, lai veiktu darbības vai funkcijas, kas saistītas ar jūsu personas datu apstrādes nolūkiem, kas aprakstīti iepriekš. Mūsu trešām presonām ir līgumā noteikts pienākums ievērot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, tostarp nodrošināt likumīgu pārrobežu pārsūtīšanas mehānismu, lai saņemtu personas datus no ES, kas var ietvert Eiropas Komisijas atzinumu par „aizsardzības līmeņa pienācīgumu”, ES-ASV un Šveices-ASV privātuma vairogu sertifikāciju un/vai ES līgumu standartklauzulu izpildi ar mums noslēgtajos līgumos.

Lai uzzinātu vairāk par jūsu personas datu pārrobežu pārsūtīšanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot informāciju, kas atrodama sadaļā „kā ar mums sazināties”.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr jums būs attiecības ar mums. Mēs glabāsim jūsu personas datus saskaņā ar mūsu korporatīvo dokumentācijas glabāšanas politiku, un pēc tam tie tiks arhivēti vai dzēsti. Detalizēts mūsu dokumentācijas glabāšanas grafiks ir atrodams šeit: https://www.allergan.com/home. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteikta informācija var tikt glabāta ilgāk, ja mums jāturpina pildīt saistības pret jums vai ja to prasa vietējie tiesību akti.

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Mūsu apmeklētāju ērtībām šajā tīmekļa vietnē var būt izvietotas saites uz trešām personām piederošām un trešo personu pārvaldītām vietnēm, kuras, mūsuprāt, var piedāvāt noderīgu informāciju. Uz šīm vietnēm neattiecas šeit aprakstītā politika un procedūras. Mēs neesam atbildīgi par to, kā personas datus vāc un izmanto trešo personu tīmekļa vietnes. Šā iemesla dēļ mēs atsakāmies uzņemties jebkādu atbildību par to, kā trešās personas izmanto personas datus, kas iegūti, izmantojot trešo personu tīmekļa vietnes. Mēs iesakām sazināties ar šīm vietnēm tieši, lai iegūtu informāciju par to privātuma, drošības, datu vākšanas un izplatīšanas politikām.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības apskatīt savus personas datus un saņemt to kopiju, tostarp mūsu rīcībā esošu elektronisko kopiju, kā arī pieprasīt, lai mēs izlabojam neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kas atrodas mūsu rīcībā. Jūs arī varat pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus, ja tie vairs nav vajadzīgi tiem nolūkiem, kuriem jūs tos sniedzāt, ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, atļaujot tos izmantot tikai noteiktiem ierobežotiem nolūkiem, gadījumos, kad to dzēšana nav iespējama, vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi. Atsevišķos gadījumos jūs varat pieprasīt, lai mēs nosūtām jūsu personas datu kopiju jūsu izvēlētai trešai personai.

Lai īstenotu jebkuras no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, kā aprakstīts tālāk atrodamajā sadaļā „kā ar mums sazināties”. Gadījumos, kad jūs uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (detalizētu informāciju skatiet tālāk atrodamajā sadaļā „tiesiskās aizsardzības līdzekļi”).

Izmaiņu ieviešana šajā paziņojumā par privātumu

Laiku pa laikam mēs varam ieviest izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu juridiskajos pienākumos vai jūsu personas datu apstrādes metodēs. Mēs informēsim jūs par jebkādiem labojumiem, kas veikti šajā paziņojumā par privātumu, un šie labojumi stāsies spēkā tikai pēc tam, kad būsim par tiem informējuši.

Kā jūs varat ar mums sazināties, ja jums ir kādi jautājumi vai bažas?

Lūdzu, sazinieties ar uzņēmuma Allergan ES Datu aizsardzības speciālistu (DAS), izmantojot tālāk redzamo informāciju, lai:
 • Uzdotu jautājumus;
 • Iesniegtu sūdzību vai ziņotu par bažām;
 • Atteiktos no kādas programmas vai pakalpojuma; un/vai
 • Īstenotu jebkuras no savām iepriekš minētajām tiesībām, tostarp tiesības pieprasīt piekļuvi, labošanu, pārnesamību, ierobežošanu un dzēšanu, kā arī tiesības iebilst

 • Allergan ES DAS
  Pasta adrese:
  Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK
  E-pasta adrese:
  IR-EUDPO@allergan.com

Kādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi jums ir pieejami?

Lai uzzinātu vairāk par jūsu tiesībām uz privātuma un datu aizsardzību, vai arī gadījumos, kad nespējat atrisināt kādu problēmu tiešā saziņā ar mums un vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzu, sazinieties ar jūsu valsts datu aizsardzības iestādi vai ar Allergan vadošo datu aizsardzības uzraudzības iestādi:

  Irish Data Protection Commissioner
  Pasta adrese:
  Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
  Tālruņa numuri:
  +353 57 8684800
  +353 (0)761 104 800
  E-pasta adrese:
  info@dataprotection.ie