AbbVie Privātuma paziņojums

Spēkā stāšanās datums: 2021. gada 1. janvāris

Šis Privātuma paziņojums paskaidro to, kā mēs, AbbVie, SIA, Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija (turpmāk tekstā — “AbbVie,” “mēs”, “mūsu” vai “mums”), varam apstrādāt jūsu Personas datus, kas tiešsaistē un bezsaistē ir iegūti ar AbbVie pakalpojumu, produktu, komunikācijas un digitālo iespēju (arī tīmekļvietņu un mobilo lietotņu) starpniecību un kuri attiecas uz šo Privātuma paziņojumu, un kad AbbVie var no trešās puses saņemt jūsu Personas datus un tos kontrolēt (kopā — AbbVie pakalpojumi).

Kādus jūsu Personas datus mēs varam vākt

Šajā punktā ir aprakstīti to vispārīgo kategoriju Personas dati, kurus varam vākt šajā Privātuma paziņojumā aprakstītajiem nolūkiem. Papildu informāciju par Personas datu veidiem, kurus mēs vācam tiešsaistes mijiedarbībai, par pretendentiem uz vakancēm, veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un klientu programmām, jūs varat saņemt, noklikšķinot uz attiecīgajām saitēm.

Personas dati, kurus par jums vācam no citiem avotiem

AbbVie jūsu Personas datus var vākt tieši, piemēram, kā daļu no reģistrēšanās vai no atbildēm uz aptauju jautājumiem. AbbVie Personas datus var iegūt arī netieši, piemēram, no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, tīmekļvietnēm vai publiski pieejamām datubāzēm), trešo pušu datu tirgotājiem, veselības aprūpes nodrošinātājiem un veselības apdrošināšanas uzņēmumiem, trešo pušu partneriem un sadarbības partneriem. Mēs varam apvienot no vairākiem tiešsaistes un bezsaistes avotiem iegūtos Personas datus. Personas datu kategorijas, kuras AbbVie par jums var ievākt, ir šādas:

 • tiešie identificētāji un kontaktinformācija, arī jūsu vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;
 • reģistrācijas informācija, piemēram, jūsu lietotājvārds un parole;
 • dati par pakalpojumiem, arī informācija par jūs interesējošajiem produktiem, ārstēšanās veidiem un veselības stāvokļiem;
 • darījumu dati, arī par pirkumiem un jautājumiem;
 • bankas kontu dati, piemēram, jūsu maksājumu kartes numurs;
 • dati par ienākumiem un demogrāfiskā informācija gadījumos, kad jūs lūdzat finanšu palīdzību saistībā ar kādu no mūsu produktiem;
 • ar veselību saistīta informācija, piemēram, informācija par jūsu veselības stāvokli, drošumu un veselības informācijas saistību ar kādu no mūsu produktiem vai apdrošināšanas vai demogrāfisko informāciju;
 • ar maksājumiem saistīta informācija, ja sniedzat pakalpojumus AbbVie.

[Uz sākumu]

Kā mēs varam izmantot jūsu datus

Mēs varam izmantot jūsu Personas datus uzņēmējdarbības un komerciālos nolūkos saistībā ar jūsu saņemtajiem AbbVie pakalpojumiem, saziņai ar jums, AbbVie produktu un pakalpojumu pilnveidošanai, kā arī citos iekšējos uzņēmējdarbības nolūkos. Papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam Personas datus tiešsaistes mijiedarbībai, par pretendentiem uz vakancēm, veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un klientu programmām, jūs varat saņemt, noklikšķinot uz attiecīgajām saitēm.

Programmu un pakalpojumu administrēšana un cita mijiedarbība ar jums

Mēs varam jūsu Personas datus izmantot ikdienas uzņēmējdarbības nolūkiem, piemēram, maksājumu apstrādei un finanšu grāmatvedības pārvaldībai, līgumu pārvaldībai, tīmekļvietnes administrēšanai un lai izpildītu korporatīvās vadības un ziņošanas pienākumus. Mēs varam arī jūsu Personas datus izmantot jūsu pieprasīto programmu vai pakalpojumu nodrošināšanai vai AbbVie pakalpojumu administrēšanai, piemēram, saistībā ar tiešajiem iepirkumiem, piedalīšanos uzkrāšanas programmās vai pierakstīšanos atlaižu saņemšanai. Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, piedāvātu jums optimālus pakalpojumus kā klientam, izpildītu mūsu līgumsaistības pret jums vai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, īstenotu akcijas.

Mārketinga informācija un izpratne par slimībām

Mēs nodrošinām mārketinga informāciju, kas veicina AbbVie produktu lietošanu vai piedāvā piedalīties AbbVie pakalpojumu saņemšanā, programmās un pētniecības pasākumos, vai sniedz citu informāciju, kas jūs var interesēt, piemēram, informāciju par noteiktiem veselības stāvokļiem. Mēs izmantosim jūsu Personas datus, lai sūtītu jums mārketinga informāciju un noteiktu sūtāmās mārketinga informācijas veidus.

Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mārketinga informācijas saņemšanas. Norādījumi par atteikšanos no mārketinga informācijas saņemšanas ir iekļauti visos jūsu saņemtajos mārketinga informācijas sūtījumos, vai arī jūs varat mums rakstīt uz e-pasta adresi privacyoffice@abbvie.com.

Pielāgota apkalpošana un pakalpojumu pilnveidošana

Personas dati var tikt izmantoti jūsu interesēm un izvēlēm individuāli pielāgotu piedāvājumu, informācijas vai pakalpojumu izstrādāšanai. Tie var arī tikt izmantoti, lai attīstītu un uzlabotu jūsu saņemtos AbbVie pakalpojumus. Dažos gadījumos mēs jūsu Personas datus vācam ar jūsu piekrišanu. Citos gadījumos mēs šo informāciju vācam mūsu likumīgās uzņēmējdarbības vajadzībām, lai optimizētu un individuāli pielāgotu jūsu saņemtos AbbVie pakalpojumus.

Uzņēmējdarbības un produktu administrēšana un pilnveidošana

Lai atklātu jaunus faktus, kas AbbVie var palīdzēt labāk saprast klientu vajadzības un palīdzēt uzlabot, izstrādāt un novērtēt produktus, pakalpojumus, materiālus, programmas un zāles, AbbVie likumīgo uzņēmējdarbības interešu un izstrādājumu uzlabošanas nolūkā tiek analizēti jūsu Personas dati.

Likumu un noteikumu ievērošana

Mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, lai izpildītu likumu un noteikumu prasības, arī attiecībā uz farmakovigilanci. Mēs varam arī izmantot Personas datus, lai uzraudzītu mūsu politiku un procedūru ievērošanu, nepieļautu krāpniecību un lai atklātu lietotājus, kuri pārkāpj mūsu noteikumus vai kuru uzvedība ir nelikumīga vai kaitīga citiem vai citu īpašumam, un vērstos pret šādiem lietotājiem.

[Uz sākumu]

Kā mēs varam atklāt jūsu Personas datus trešajām pusēm

Parasti mēs Personas datus trešajām pusēm nododam tālāk aprakstītajos uzņēmējdarbības komerciālajos nolūkos. Mēs Personas datus trešajām pusēm nepārdodam. Papildu informāciju par to, kā mēs nododam Personas datus tiešsaistes mijiedarbībai, par pretendentiem uz vakancēm, veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un klientu programmām, jūs varat saņemt, noklikšķinot uz attiecīgajām saitēm.

Meitasuzņēmumi un tirgotāji

Mēs sadarbojamies ar dažādiem tirgotājiem, arī meitasuzņēmumiem, kas palīdz nodrošināt mūsu uzņēmējdarbību un kam var būt nepieciešama pieeja jūsu Personas datiem, lai sniegtu pakalpojumus AbbVie. Mēs šiem partneriem pieprasām rīkoties ar jūsu Personas datiem, kas ievākti saistībā ar AbbVie sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar attiecīgajiem līgumā noteiktajiem privātuma aizsardzības un drošības nosacījumiem.

Uzņēmējdarbības un pētījumu partneri

Mēs varam sadarboties ar citiem uzņēmumiem, kā arī sabiedriskajām un privātajām organizācijām, lai kopīgi jeb kā “partnerzīmoli” jums nodrošinātu produktus, saturu vai pakalpojumus. Jums jāzina, ka šādos gadījumos papildus šim Privātuma paziņojumam var būt piemērojams arī attiecīgā partnera Privātuma paziņojums, un ka ierobežotos gadījumos ir iespējams kopīgs Privātuma paziņojums.

Partnerzīmola veidlapās un tīmekļvietnēs būs redzams gan AbbVie, gan partnerzīmola logotips. Lai saņemtu partnerzīmola pakalpojumus, jums var būt jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, un šī reģistrācijas informācija var tikt nodota AbbVie partnerzīmola sadarbības partneriem, un jums ir jāizlasa attiecīgā partnerzīmola sadarbības partneru privātuma politikas, jo tās dažos aspektos var atšķirties no mūsu privātuma politikas.

Turklāt mēs varam atklāt Personas datus mūsu ārējiem auditoriem, pilnvarotajiem, grāmatvežiem un līdzīgiem speciālistiem, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību un mūsu pienākumiem ievērot piemērojamo tiesību aktu un regulējumu prasības.

Atklāšana juridisko saistību dēļ, kompetentajām iestādēm un saistībā ar produktu drošumu

Ja jūs sazināties ar AbbVie par savu pieredzi mūsu produktu lietošanā, mēs varam jūsu sniegto informāciju izmantot savu ziņojumu iesniegšanai ASV Pārtikas un zāļu pārvaldei, citām līdzīgām veselības aizsardzības un medicīnas valsts aģentūrām visā pasaulē, un kā to mums citādi pieprasa likums. Mēs šo informāciju varam izmantot, arī sazinoties ar ārstējošo ārstu, lai nodrošinātu uzraudzību saistībā ar neparedzētiem gadījumiem produktu izmantošanas laikā.

Atsevišķos retos gadījumos mums var nākties atklāt jūsu Personas datus, lai izpildītu juridiskas saistības, tiesas procesu, pieprasījumu vai sabiedrības interešu dēļ, piemēram, lai izpildītu ziņošanas pienākumus pret valsts kompetentajām iestādēm saistībā ar mūsu produktu drošumu, reaģējot uz tiesas spriedumu vai lai izpildītu valsts drošības vai tiesību aizsardzības prasības.

Atklāšana nākamajam īpašniekam vai operatoram

Mēs varam jūsu Personas datus nodot pārņēmējuzņēmumam pēc tam, kad ir notikusi uzņēmumu apvienošana, konsolidācija vai cita korporatīva reorganizācija, visu vai daļas mūsu aktīvu pircējam vai saskaņā ar finansiālu kopīgas reklamēšanas vienošanos. Mūsu rīcībā esošie jūsu Personas dati var tikt nodoti darījumu pusēm, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saistībā ar darījuma sagatavošanu un pabeigšanu. Ikvienam pārņēmējuzņēmumam būs saistoši noteikumi un nosacījumi, kas ir pamatoti līdzīgi šim Privātuma paziņojumam.

[Uz sākumu]

Papildinformācija par tiešsaistes mijiedarbību un sīkdatņu Privātuma paziņojumu

Mēs varam vākt papildu kategorijas ar Personas datiem saistībā ar jūsu tiešsaistes mijiedarbību ar mums, kā aprakstīts šajā punktā. Mēs arī izmantojam, nododam un atklājam jūsu Personas datus tiešsaistes mijiedarbībai papildu nolūkos, kas aprakstīti šajā punktā. Tās Personas datu kategorijas, kas tiek vāktas, un izmantošanas un atklāšanas nolūki, kas aprakstīti šajā punktā, ir papildus jebkurai citai Personas datu vākšanas, izmantošanas un atklāšanas praksei, kas šajā Privātuma paziņojumā ir aprakstīta atsevišķi.

Šajā punktā ir aprakstīts arī tas, kā mēs izmantojam sīkdatnes un citas datu vākšanas tehnoloģijas un kā jūs varat pārvaldīt sīkdatnes, kas nav obligāti nepieciešamas mūsu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu darbībai.

Personas dati, kas var tikt vākti automātiski no mūsu tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm

Mēs varam vākt tālākminētās Personas datus kategorijas laikā, kamēr jūs izmantojat mūsu tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes.

IP adrese

Mēs varam reģistrēt jūsu datora vai citas elektroniskās ierīces interneta protokola (“IP”) adresi, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni. IP adrese identificē elektronisko ierīci, ko izmantojat, lai piekļūtu tīmekļvietnēm, un tas mums ļauj sazināties ar jūsu ierīci un individuāli pielāgot saturu.

Sīkdatnes un citas datu vākšanas tehnoloģijas

Mēs automatizēti vācam informāciju, izmantojot jūsu tiešsaistes mijiedarbību ar mums un izsekošanas un datu vākšanas tehnoloģijas, piemēram, sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus un pikseļus, API, tīmekļa pakalpojumus, skriptus, pārlūka analīzes rīkus un servera žurnālus. Sīkdatne ir unikāls ciparu kods, kas tiek izvietots jūsu datorā, lai izsekotu jūsu interesēm un izvēlēm un atpazītu jūs nākamajā vietnes apmeklējuma reizē. Tīmekļa bāksignāls (pazīstama arī kā pikseļu birka) ir caurspīdīgs grafisks attēls, kas atrodas tīmekļvietnē, e-pastā vai reklāmā un ļauj sekot tādiem aspektiem kā lietotāja veiktās darbības un datu plūsma tīmekļvietnē, arī vākt datus par tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm, kuras jūs esat apmeklējis iepriekš, un pēc tam, kad jūs esat apmeklējis mūsu tīmekļvietni vai mobilo lietotni. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm un citām datu vākšanas tehnoloģijām, apmeklējiet lapu Viss par sīkdatnēm (All About Cookies.org).

Mēs savas sīkdatnes klasificējam tālākminētajās kategorijās.

 • Obligātās sīkdatnes: šīs sīkdatnes ir nepieciešamas vietnes pamatfunkcijām, lai vietne darbotos pareizi.
 • Funkcionālās sīkdatnes: šīs sīkdatnes mums ļauj analizēt vietnes izmantošanu, lai vērtētu un pilnveidotu tās veiktspēju. Tās arī tiek izmantotas, lai vairotu vietnes lietotāju ērtības, piemēram, nosakot mijiedarbību ar konkrētu saturu vai lai atcerētos iestatījumus.
 • Reklāmas sīkdatnes : šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai parādītu jums vispiemērotākās reklāmas. Mēs varam šo informāciju nodot reklāmdevējiem vai izmantot to, lai labāk saprastu jūsu intereses. Piemēram, reklāmas sīkdatnes var tikt izmantotas nodošanai reklāmdevējiem, lai reklāmas jums būtu vairāk atbilstošas, ļautu jums noteiktas lapas kopīgot ar sociālajiem tīkliem vai lai jums būtu iespējams mūsu vietnē publicēt komentārus.

Ja vēlaties redzēt izvērstu sarakstu ar sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam savās tīmekļvietnēs, arī tās sīkdatnes, kuras mūsu tīmekļvietnēs izvieto trešās puses, konkrētu sīkdatni un sīkdatņu uzglabāšanas ilgumu, noklikšķiniet uz “sīkdatņu iestatījumi”. Ja sīkdatņu uzglabāšanas ilgums sīkdatņu iestatījumos nav atklāts, mēs izmantojam noklusēto uzglabāšanas ilgumu — trīspadsmit (13) mēnešus, ja īsāku laiku nepieprasa likums. Jūs “sīkdatņu iestatījumus” varat izmantot arī tam, lai atteiktos no neobligātās kategorijas sīkdatnēm.

Papildus sīkdatņu iestatījumu funkcijai jūs varat atspējot sīkdatnes caur savu pārlūku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes mūsu tīmekļvietņu darbībai ir obligātas un ka to izdzēšana vai atspējošana pārlūkā samazinās vietnes funkcionalitāti.

Ja vēlaties izmantot savu pārlūku, nevis mūsu sīkdatņu iestatījumu funkciju, lai atteiktos no Google Analytics vai Adobe Analytics izsekošanas sīkdatnēm, jūs varat instalēt Google Analytics pārlūka atteikšanās pielikumu un varat atteikties no Adobe Analytics.

Mobilo datu vākšana

Daži AbbVie pakalpojumi ir pieejami kā mobilās lietotnes vai mobilās vietnes, kuras jūs varat izmantot savā mobilajā ierīcē. Ja lietojat mobilo ierīci, lai piekļūtu AbbVie pakalpojumiem un izmantotu tos, papildus citiem iepriekšminētajiem datiem mēs varam vākt šādus mobilajām ierīcēm raksturīgos datus: ierīces vai reklāmas ID, ierīces veids, datortehnikas veids, mediju piekļuves vadības (“MAC”) adrese, starptautiskais mobilo ierīču identifikators (“IMEI”), mobilās operētājsistēmas versija, platforma, kuru tā izmanto, lai piekļūtu vai lejupielādētu AbbVie vietnes un lietotnes (piemēram, Apple, Google, Amazon, Windows), atrašanās vietas dati un ierīces lietojuma dati, kā arī AbbVie pakalpojumu izmantošanas veids.

Kā mēs varam izmantot Personas datus ar tiešsaistes mijiedarbības starpniecību

Papildus izmantošanai, kas atsevišķi aprakstīta šajā Privātuma paziņojumā, mēs varam tiešsaistē ievāktos Personas datus izmantot vēl citiem nolūkiem, kā aprakstīts šajā punktā.

Lietotājam pielāgota informācija

Mēs varam izmantot arī jūsu IP adresi un datus, kas iegūti automātiski, izmantojot sīkdatnes vai līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai padarītu AbbVie pakalpojumu izmantošanu un navigāciju jums ērtāku, palīdzētu reģistrēties un pierakstīties, lai personalizētu saturu, prognozējot informāciju un pakalpojumus, kas varētu jūs interesēt, personalizētu un pilnveidotu mūsu mijiedarbību ar jums, pielāgojot mūsu sniegto informāciju jūsu interesēm. Mēs varam arī datus par to, kā jūs izmantojat tīmekļvietni, pievienot kopīgajam profilam, ko par jums izveidojam, lai mūsu sniegtie AbbVie pakalpojumi būtu jums vairāk personalizēti. Kad mēs sūtām informāciju pa e-pastu, mēs varam e-pasta vēstulei pievienot tīmekļa bāksignālu vai līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas rīku, lai zinātu, vai jūsu ierīce spēj saņemt HTML e-pasta vēstules, vai arī lai vāktu datus par to, vai e-pasta vēstules pielikums vai saite ir tikusi atvērta. Mēs šos datus izmantojam, lai tie mums palīdzētu noteikt un dokumentēt to, vai mūsu informācijas konkrētā daļa jums ir bijusi būtiska.

Dažos gadījumos mēs šos Personas datus vācam ar jūsu piekrišanu. Citos gadījumos mēs šo informāciju iegūstam mūsu uzņēmējdarbības leģitīmo interešu realizēšanai un lai pilnveidotu un pielāgotu lietotāja informāciju.

Digitālā analīze un pilnveidošana

Mēs varam izmantot jūsu mums nodotos Personas datus un mūsu tīmekļvietnē automatizēti ar sīkdatņu un līdzīgu izsekošanas tehnoloģiju palīdzību ievākto informāciju, lai pārraudzītu lietotāju datu plūsmu un izvēles. Mēs varam arī ar e-pasta vēstulēm pievienotu tīmekļa bāksignālu palīdzību vai izmantojot līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas sagatavot apkopotus statistikas datus un atskaites, lai analizētu mūsu mārketinga kampaņu efektivitāti un tās pilnveidotu.

Mēs šo informāciju vācam mūsu likumīgās uzņēmējdarbības drošības, pilnveidošanas, analizēšanas un AbbVie pakalpojumu optimizēšanas interesēs.

Sociālo mediju analīze

Mēs varam analizēt arī publiskos avotus, piemēram, tīmekļvietnes un sociālo tīklu kanālus, lai pārraudzītu, analizētu un pilnveidotu mūsu izpratni par mijiedarbību, izstrādājot un pārskatot mūsu produktus, pakalpojumus un pasākumus. AbbVie un tā pakalpojumu sniedzēji ņems vērā Privātuma paziņojumus un lietošanas noteikumus, kas piemērojami šādiem avotiem saistībā ar minētajām aktivitātēm.

Funkcija “Pastāsti draugam”

Mēs savās vietnēs varam piedāvāt funkciju “Pastāsti draugam”. Ja izvēlēsieties izmantot šo funkciju, mēs ievāksim jūsu drauga kontaktinformāciju. Mēs jūsu draugam vienu reizi nosūtīsim e-pasta vēstuli ar informāciju, ko esat norādījis vai iekļāvis draugam domātajā uzaicinājumā apmeklēt vietni. Mēs jūsu nodotos Personas datus kā daļu no funkcijas “Pastāsti draugam” izmantojam tikai šī viena e-pasta nosūtīšanai.

Jūsu Personas datu iespējamā nodošana trešajām pusēm ar tiešsaistes mijiedarbības starpniecību

Papildus Personas datu atklāšanas veidiem, kas atsevišķi aprakstīti šajā Privātuma paziņojumā, mēs varam tiešsaistē ievāktos jūsu Personas datus nodot trešajām pusēm vēl citos nolūkos, kā aprakstīts šajā punktā.

Trešo pušu reklāma un uzvedībā balstīta reklāma tiešsaistē

Mēs varam nodrošināt jums pielāgotas AbbVie produktu un pakalpojumu tiešsaistes reklāmas trešo pušu tīmekļvietnēs un mobilajos pakalpojumos, un to pamatā var būt jūsu mums vai trešās puses vietnē, kuru apmeklējat, nodotie Personas dati, tīmekļa pārlūkošanas aktivitāte, pirkumi vai intereses. Mēs varam jūsu ierīcē saglabātās informācijas daļu, kuru esam ieguvuši no sīkdatnēm un izmantojot citas datu vākšanas un izsekošanas tehnoloģijas, pamatojoties uz jūsu izmantotajiem pakalpojumiem, nodot mūsu reklāmas pakalpojumu sniedzējiem.

Daži AbbVie pakalpojumi piedalās uzvedībā balstītas tiešsaistes reklāmas kampaņās (tās dažkārt tiek sauktas arī par mērķtiecīgām vai ar interesēm pamatotām reklāmām). Šīs vietnes jūs varat atpazīt, reklāmās izmantojot “Reklāmas izvēles” saiti. Mūsu reklāmas tīkla sadarbības partneri mūsu un trešo pušu tīmekļvietnēs var izvietot un izmantot sīkdatnes, lai vāktu Personas datus saistībā ar jūsu darbībām, lai jums tiešsaistē piedāvātu jūsu interesēs balstītas reklāmas. Kad jums tiks piegādāta uzvedībā balstīta AbbVie reklāma, jums būs redzama ikona “Reklāmas izvēle”. Noklikšķinot uz ikonas vai saites, atvērsies tīmekļvietne, kurā varat pārvaldīt jūsu pārlūkošanas vēstures datu izmantošanu vai atteikties no tās, kura tiek izmantota, lai tiešsaistē piegādātu uzvedībā balstītu reklāmu. Ja atteiksieties, jums joprojām būs redzamas tiešsaistes reklāmas, arī AbbVie reklāmas, kas pamatotas ar citu informāciju (piemēram, pamatojoties uz skatītās lapas saturu, nevis jūsu iepriekšējo klikšķināšanas aktivitāti). Dažos gadījumos trešās puses reklāmu piedāvātāji joprojām vāks datus par jūsu pārlūkošanas aktivitāti, tomēr tie šos datus neizmantos, lai piedāvātu reklāmas, pamatojoties uz jūsu agrāko pārlūkošanas uzvedību tiešsaistē. Jūs varat atteikties arī tagad, noklikšķinot šeit.

Jūs varat arī atteikties no noteiktām uzvedībā balstītām tiešsaistes reklāmām, noklikšķinot uz Digitālās reklāmas alianses patērētāju izvēles rīka un Tīmekļa reklāmas iniciatīvas rīka.

Daži tīmekļa pārlūki tīmekļa pakalpojumiem, ar kuriem sazinās jūsu pārlūks, var nosūtīt signālus “neizsekot”. Līdz šī Privātuma paziņojuma spēkā stāšanās datumam vēl nav noteikts nozares standarts par to, kā reaģēt uz šiem signāliem, tādēļ AbbVie pašlaik nereaģē uz šiem signāliem, tomēr jūs varat atteikties no reklāmas sniedzējiem, kuri jūsu pārlūkošanas vēsturi izmanto, lai ar iepriekšminēto mehānismu starpniecību tiešsaistē piegādātu uzvedībā balstītu reklāmu.

Saites uz trešo pušu vietnēm un sociālo mediju spraudņi

Šis Privātuma paziņojums attiecas tikai uz AbbVie pakalpojumiem, kas saistīti ar šo Privātuma paziņojumu, un neattiecas uz trešo pušu tīmekļvietnēm, kurās var būt saites uz AbbVie pakalpojumiem, arī saitēm uz ārējām tīmekļvietnēm vai trešo pušu reklāmām. Mēs iesakām pārskatīt trešo pušu privātuma paziņojumus, pirms tām nodot savus Personas datus.

AbbVie pakalpojumi var izmantot sociālo mediju spraudņus (piemēram, Facebook “Like” pogu un “Share to Twitter” pogu), lai atvieglotu informācijas nodošanu citiem. Kad jūs apmeklējat mūsu vietnes kā AbbVie pakalpojumu daļu, spraudņa un integrētā sociālā medija platformu operators jūsu datorā vai citās elektroniskajās ierīces var izvietot sīkdatni, lai saņemtu jūsu Personas datus, kas ļauj šim operatoram atpazīt fiziskās personas, kuras iepriekš jau ir apmeklējušas mūsu tīmekļvietni. Ja esat reģistrējies sociālo mediju vietnē (piemēram, Facebook vai Twitter), pārlūkojot mūsu tīmekļvietni, sociālo mediju spraudnis ļauj attiecīgajai sociālo mediju tīmekļvietnei saņemt informāciju, ka jūs esat apmeklējis mūsu vietni. Sociālo mediju spraudnis ļauj arī sociālo mediju tīmekļvietnei nodot informāciju par jūsu darbībām mūsu vietnē kopā ar citiem šī sociālā medija vietnes lietotājiem. Šos informācijas nodošanas iestatījumus pārvalda sociālo mediju vietnes, un jums ir jāiepazīstas ar šo vietņu privātuma politikām, lai saņemtu informāciju par to privātuma aizsardzības un datu nodošanas praksi.

[Uz sākumu]

Papildinformācija Kalifornijas rezidentiem

Ja esat Kalifornijas rezidents, jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz to, kā AbbVie izmanto un atklāj jūsu Personas datus. Šīs Kalifornijai specifiskās prasības attiecībā uz privātumu neattiecas ne uz vienu šeit aprakstītā Privātuma paziņojuma punktu.

Saskaņā ar šajā Privātuma paziņojumā aprakstīto datu vākšanas praksi mēs varam vākt noteiktu kategoriju Personas datus un specifiskas to daļas vai nu no jums, vai citām trešajām pusēm. Mēs Personas datus vācam, izmantojam un atklājam šajā Privātuma paziņojumā aprakstītajos uzņēmējdarbības un komerciālajos nolūkos. AbbVie Personas datus nepārdod, turklāt AbbVie saņem un var saviem līdzstrādniekiem un sadarbības partneriem tālāk nodot no veselības aprūpes nodrošinātājiem un veselības aizsardzības plāniem iegūtus deidentificētus anonimizētus veselības datus, uz kuriem attiecas 1996. gada Veselības apdrošināšanas pārnesamības un pārskatatbildības likums (HIPAA). AbbVie saņemtie veselības dati ir deidentificēti, pamatojoties uz HIPAA definēto “drošās ostas” metodi, kas nozīmē to, ka no veselības datiem ir izņemti daži tiešie identificētāji, vai eksperta noteikšanas metodi, kas nozīmē to, ka kvalificēts statistiķis ir pārskatījis AbbVie nodotos datus un ir apstiprinājis, ka pastāv ļoti mazs risks, ka privātpersona var tikt identificēta pēc saglabātajiem veselības datiem.

Kā Kalifornijas rezidentam jums ir tiesības pieprasīt tālākminēto.

 • Informāciju par Personas datiem, kurus AbbVie par jums ir savācis, izmantojis un atklājis trešajām pusēm pēdējos 12 mēnešos, tostarp šādu informāciju:
  • savākto Personas datu kategorijas;
  • to avotu kategorijas, no kuriem ir savākti jūsu Personas dati;
  • uzņēmējdarbības vai komerciālie nolūki, kuru dēļ AbbVie ir vācis jūsu Personas datus;
  • uzņēmējdarbības vai komerciālajos nolūkos izpausto jūsu Personas datu kategorijas;
  • to trešo pušu kategorijas, kurām AbbVie ir nodevis jūsu Personas datus.
 • Konkrētus Personas datus, kurus AbbVie ir par jums savācis pēdējos 12 mēnešos.
 • Savu Personas datu izdzēšanu.

Ja jūs kā Kalifornijas rezidents izmantosiet kādas savas tiesības uz privātumu, AbbVie jūs nediskriminēs, piedāvājot atšķirīgas cenas vai produktus, vai, pamatojoties tikai uz šo pieprasījumu, nepiegādās atšķirīga līmeņa vai kvalitātes produktus, tomēr, lai saņemtu noteiktus AbbVie pakalpojumus, var būt nepieciešama jūsu piekrišana savu Personas datu nodošanai AbbVie, lai saņemtu pakalpojumu vai lai mums būtu iespējams izmantot un atklāt jūsu personas datus AbbVie pakalpojumu nodrošināšanai. Ja izmantosiet savas tiesības pieprasīt datu izdzēšanu, jūs dažos aspektos varat zaudēt pieeju dažiem AbbVie pakalpojumiem, kuru saņemšanai ir nepieciešami jūsu Personas dati.

Lūdzu, iepazīstieties ar sadaļu Jūsu tiesības uz privātumu, ja jums vai jūsu pilnvarotajam pārstāvim ir jautājumi vai ja vēlaties pieprasīt iespēju izmantot kādas šajā punktā aprakstītās tiesības. Pēc tam, kad būsiet iesniedzis pieprasījumu, mēs izmantosim mūsu rīcībā esošo informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti un, ja piemērojams, jūsu pilnvarotā pārstāvja identitāti, un mūsu ievākto Personas datu, ja tādi būs pieejami, atbilstību jūsu pārbaudītajai identitātei. Mūsu pārbaudes process var ietvert papildinformācijas pieprasīšanu, lai apstiprinātu jūsu vai jūsu pilnvarotā pārstāvja identitāti vai lai saņemtu apstiprinājumu, ka jūs esat atļāvis savam pilnvarotajam pārstāvim rīkoties jūsu vārdā. Ja mūsu pārbaudes process būs bijis sekmīgs, mēs uz jūsu pieprasījumu atbildēsim piemērojamajos tiesību aktos paredzētajā termiņā un veidā. Ja mums nebūs bijis iespējams validēt jūsu un/vai jūsu pilnvarotā aģenta identitāti vai saņemt apstiprinājumu, ka jūs savam pilnvarotajam aģentam esat devis atļauju rīkoties jūsu vārdā, mēs mēģināsim ar jums sazināties, lai jūs informētu.

[Uz sākumu]

Papildinformācija vakanču pretendentiem

Ja esat pieteicies darbam AbbVie, darba pieteikumam pievienotie Personas dati var būt jūsu īsā autobiogrāfija, dati par jūsu agrāko profesionālo darbību, iegūto izglītību un cita pamatinformācija, autovadītāja apliecības informācija, sociālās apdrošināšanas numurs vai līdzvērtīgs valstī spēkā esošs identifikators (kā to pieprasa vai atļauj vietējie likumi), pavadvēstule, licences, jums piešķirtās atļaujas un sertifikāti, atsauksmju informācija un jebkura cita informācija, kuru izvēlēsieties sniegt (piemēram, par vēlamā darba veidu, gatavību pārcelties uz citu dzīvesvietu, apbalvojumiem vai dalību speciālistu biedrībās). Šī informācija var tikt saņemta no jums, darbinieku atlases speciālista, atsauksmēm par jums, iepriekšējiem darba devējiem vai jūsu izglītības iestādēm.

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mēs savu vakanču pretendentiem varam uzdot jautājumus par rases piederību vai etnisko izcelsmi, dzimumu, veterāna statusu un invaliditātes statusu, lai pārraudzītu atbilstību vienlīdzīgu darba iespēju nodrošināšanas prasībām. Izņemot gadījumus, kad tas tiek īpaši pieprasīts vai to nosaka likums, mēs jūs lūdzam izvairīties kopā ar pieteikumu iesniegt informāciju, kas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem var tikt kvalificēta kā sensitīva informācija. Sensitīvā informācija ir dati par rases piederību, ādas krāsu, reliģisko pārliecību, etnisko izcelsmi, tautību vai nacionālo izcelsmi, vecumu, dzimuma identitāti vai izpausmēm, seksuālo orientāciju, ģimenes stāvokli, medicīniskā vai veselības informācija (arī par fizisku vai mentālu invaliditāti vai grūtniecību), ģenētiskā vai biometriskā informācija, politiskie vai filozofiskie uzskati, dalība politiskā partijā vai arodbiedrībā, veterāna statuss, fotoattēli, īpašo pārbaužu rezultāti, tiesu dati, piemēram, sodu reģistra dati vai citi tiesas vai administratīvie procesi vai kāds ar likumu aizsargāts statuss.

Personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm apstrādāt jūsu darba pieteikumu, novērtēt jūsu kandidatūru un kvalifikāciju un pārbaudīt atsauksmes. Mēs varam arī pieprasīt sodu reģistra datus un pārbaudīt biogrāfijas datus pēc darba piedāvājuma ar nosacījumu, ja to atļauj piemērojamie likumi. Saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu mēs varam apstrādāt jūsu darba pieteikumā norādītos Personas datus normatīvos, atbilstības ievērošanas un likumā paredzētos nolūkos. Personas dati var tikt izmantoti arī papildu administratīvos nolūkos, arī apkopotām vadības atskaitēm, iekšējai apmācībai un vispārīgajai mūsu uzņēmējdarbības nodrošināšanai.

Mēs jūsu pieteikumā norādītos datus varam nodot darbinieku atlases speciālistiem, konsultantiem, pilnvarotajiem, biogrāfijas datu pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem un mūsu meitasuzņēmumiem.

[Uz sākumu]

Papildinformācija veselības aprūpes speciālistiem

Ja jūs esat veselības aprūpes speciālists, mēs varam vākt papildu kategoriju Personas datus, kā aprakstīts šajā punktā. Mēs arī izmantojam un atklājam Personas datus par veselības aprūpes speciālistiem papildu nolūkos, kas aprakstīti šajā punktā. To kategoriju Personas dati, kuri tiek vākti, un to izmantošanas un atklāšanas nolūki, kas aprakstīti šajā punktā, ir papildus jebkurai citai Personas datu vākšanas, izmantošanas un atklāšanas praksei, kas šajā Privātuma paziņojumā aprakstīta atsevišķi.

Papildu Personas dati, kurus AbbVie var vākt par veselības aprūpes speciālistiem

Ja esat veselības aprūpes speciālists, mēs varam vākt Personas datus par jums tieši no jums vai trešo pušu avotiem, piemēram, no organizācijas, kurā jūs strādājat, publiski pieejamajiem avotiem, mijiedarbības ar AbbVie (izmantojot arī tiešsaistē pieejamos avotus) un piedalīšanās AbbVie sponsorētās vai atbalstītās iniciatīvās, piemēram, AbbVie sponsorētos klīnisko pētījumu izstrādes pasākumos, kā arī no trešo pušu datu bāzēm un ziņotājiem par farmakovigilances pasākumiem.

Mēs par veselības aprūpes speciālistiem varam papildus vākt šādas Personas datu kategorijas:

 • informāciju par profesionālo darbību, piemēram, rezumējumus vai citus dokumentus vai veidlapas, kas iesniegtas tieši mums, amata nosaukumu, darbavietas kontaktinformāciju, medicīnas specialitāti, profesionālās licences numuru, informāciju par profesionālo kvalifikāciju un zinātnisko darbību (piemēram, pieredzi agrāk notikušajos klīniskajos pētījumos, aktivitāti sociālo mediju platformās vai citās tīmekļvietnēs un piedalīšanos agrāk notikušos vai vēl neuzsāktos klīniskajos pētījumos), informāciju par darbību organizāciju vai iestāžu filiālēs, akadēmiskās vai zinātnisko pētījumu publikācijas un informāciju par rakstiem par pētījumiem, un dalību asociācijās un padomēs;
 • Personas datus, kas nodoti, lai piedalītos mūsu sponsorētajās vai atbalstītajās iniciatīvās, piemēram, mūsu sponsorētajos klīniskajos pētījumos un izstrādes pasākumos, tiešsaistes vai klātienes semināros par produktu informāciju, mācību pasākumos un klīniskās informācijas atjaunināšanā;
 • informāciju par mijiedarbību ar mums, piemēram, informāciju par notikušo tikšanos veidiem, apspriestajiem jautājumiem, jūsu zināšanām un uzdotajiem jautājumiem par mūsu uzņēmējdarbību un produktiem, informāciju par to, kādus materiālus mēs jums esam atklājuši un visas jūsu atbildes, informāciju par jūsu viedokli un ierasto praksi, nozīmējot ārstēšanu, informāciju par ierasto praksi attiecībā pret pacientiem,diagnozēm un automātiska izsekošanas informācija tiešsaistes mijiedarbībā ar mums;
 • informāciju par maksājumiem un citu finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kas saņemts saistībā ar mijiedarbību ar AbbVie, kas var ietvert jūsu nodokļu maksātāja numuru vai personas kodu (kad to pieprasa vai atļauj likums), ieguldījumu mācību pasākumu izmaksās (piemēram, reģistrācijas maksas vai ceļa un izmitināšanas izmaksas) un samaksu par pakalpojumiem, arī konsultāciju pakalpojumiem.

Veselības aprūpes speciālistu Personas datu papildu izmantošana un atklāšana

Mēs veselības aprūpes speciālistu Personas datus izmantojam un atklājam tālākminētajos papildu nolūkos.

 • Lai izpildītu līgumsaistības pret jums, ja jūs vai jūsu iestāde ar mums ir noslēgusi konsultēšanas, profesionālo pakalpojumu sniegšanas vai cita veida līgumu.
 • Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm izstrādāt un pilnveidot mūsu pakalpojumus, mēs izmantosim un atklāsim veselības aprūpes speciālistu Personas datus:
  • lai pārvaldītu un pilnveidotu attiecības ar jums, ieskaitot mūsu savstarpējās sadarbības plānošanu, organizēšanu un pārskatīšanu, kā arī lai sazinātos ar jums;
  • lai palīdzētu nodrošināt, ka sniedzam jums informāciju, pamatojoties uz jūsu pieredzi, interesēm un izvēlēm;
  • lai nolīgtu veselības aprūpes speciālistus un novērtētu viņu piemērotību dalībai klīniskajos pētījumos, tirgus pētījumos un citos zinātniskajos pētījumos;
  • lai veiktu tirgus un zinātniskos pētījumus sabiedriskajā un privātajā sektorā;
  • lai sazinātos ar jums par mūsu produktiem un programmām (uz to attiecas visas papildu prasības attiecībā uz piekrišanu mārketingam), iesaistītu jūs zinātniskās vai apmācību programmās, realizētu mūsu pacientu atbalsta programmas un, kad piemērojams, nodrošinātu jums pieeju produktu pasūtījumiem un izsniegtu produktu paraugus;
  • pētījumu un analīžu nolūkos, lai izstrādātu un novērtētu mūsu produktus, pakalpojumus, materiālus un ārstēšanas veidus;
  • iekšējām atskaitēm un analīzēm saistībā ar mūsu iekšējām politikām un noteikumiem, piemēram, AbbVie uzņēmējdarbības kodeksu.
 • Pamatojoties uz mūsu juridiskajām saistībām un sabiedrības interesēs mēs izmantosim un atklāsim veselības aprūpes speciālistu Personas datus:
  • drošības pārraudzībai, ziņošanai un auditēšanai, kā arī lai reaģētu uz pieprasījumiem vai jautājumiem par mūsu produktiem;
  • lai izpildītu piemērojamo likumu un noteikumu prasības, arī prasības, ko nosaka nozares rīcības kodeksi par veselības aprūpes speciālistu saņemtajiem maksājumiem un finansiālo un nefinansiālo atbalstu un šādu datu publisku atklāšanu, uz ko attiecas vietējās piemērojamās prasības attiecībā uz piekrišanu publicēt šādus datus veidā, kas identificē konkrēto veselības aprūpes speciālistu.

[Uz sākumu]

Papildu informācija pacientu un klientu programmu dalībniekiem

Mēs varam vākt papildu Personas datu kategorijas par AbbVie pacientu un klientu programmu dalībniekiem, kā aprakstīts šajā punktā, arī pacientu atbalsta programmās un lojalitātes programmās. Mēs arī izmantojam un atklājam Personas datus par pacientu un klientu programmu dalībniekiem papildu nolūkos, kas aprakstīti šajā punktā. To kategoriju Personas dati, kuri tiek vākti, un to izmantošanas un atklāšanas nolūki, kas aprakstīti šajā punktā, ir papildus jebkurai citai Personas datu vākšanas, izmantošanas un atklāšanas praksei, kas šajā Privātuma paziņojumā aprakstīta atsevišķi.

Papildu Personas dati, kurus AbbVie vāc pacientu un klientu programmu vajadzībām

Ja jūs esat pacientu vai klientu programmas dalībnieks, mēs varam apstrādāt tālākminētās papildu Personas datu kategorijas, kuras mēs esam saņēmuši tieši no jums, no jūsu veselības aprūpes speciālistiem, veselības aprūpes apdrošinātājiem un līdzīgām trešajām pusēm:

 • kontaktdatus, piemēram, adresi, tālruņa numuru un citu kontaktinformāciju;
 • personīgo informāciju, piemēram, vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu un dzimumu;
 • datus, kas savākti vai izveidoti saistībā ar to, ka jūs izmantojat mūsu programmas vai pakalpojumus;
 • finanšu informāciju saistībā ar kvalificēšanos noteiktās ienākumos balstītās vai finansiālā atbalsta programmās, arī jūsu sociālās apdrošināšanas numuru vai personas kodu (kad to atļauj vai pieprasa likums);
 • sensitīvos datus, piemēram, veselības datus par jūsu slimību vai stāvokli, medicīnisko anamnēzi, ārstēšanu, ārstēšanas pārtraukšanas iemeslu, slimības aktīvās ārstēšanas datumu un apdrošināšanas segumu, kā arī mūsu produktu lietošanas radīto ieguvumu.

Datu papildu izmantošana pacientu un klientu programmu kontekstā

Ar jūsu piekrišanu mēs izmantojam un atklājam jūsu Personas datus kā daļu no jūsu piedalīšanās programmā, lai piemērotu un pārvaldītu programmu, arī pielāgotu programmu tieši jums, piegādātu produktus un pakalpojumus, piemērotu lojalitātes programmas, atgādinātu par mūsu produktu lietošanu nozīmētajā veidā vai lai jūs saņemtu jūsu produkta papildinājumu un jums nodrošinātu programmas atbalstu, informāciju un ar jūsu ārstēšanu un programmu saistītos materiālus. Mēs varam arī sazināties ar jūsu veselības aprūpes speciālistu, lai saņemtu informāciju par zāļu drošumu un sniegtu veselības aprūpes speciālistam informāciju par jūsu zālēm un jūsu piedalīšanos programmā.

Pamatojoties uz mūsu juridiskajiem pienākumiem un sabiedrības interesēm, mēs varam izmantot un atklāt jūsu Personas datus mūsu drošības pārraudzības, ziņošanas un auditēšanas programmās, lai reaģētu uz pieprasījumiem vai jautājumiem par mūsu produktiem un lai izpildītu piemērojamo likumu un noteikumu prasības.

Mēs varam arī izmantot Personas datus, kas jūs tieši neidentificē, saderīgiem analīzes un pētījumu un ar tiem saistītu publikāciju nolūkiem, arī lai novērtētu, izstrādātu un pilnveidotu AbbVie programmas un ar tām saistītos pakalpojumus, produktus un zāles.

[Uz sākumu]

Bērnu privātums

AbbVie apzināti tieši nevāc nekādus Personas datus ne par vienu personu, kas jaunāka par 13 gadiem. AbbVie pakalpojumi bērnu atbalstam tiek piedāvāti un informācija par tiem tiek sniegta tikai vecākiem un aizbildņiem. Ja jūsu kā vecāka rīcībā nonāk informācija, ka jūsu bērns mums ir nodevis Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kādu no punktā Mūsu kontaktinformācija minētajām metodēm, un mēs ar jums sazināsimies, lai atrisinātu šo jautājumu.

[Uz sākumu]

Mūsu kontaktinformācija

Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums vai mūsu privātuma vispārīgās aizsardzības biroju, tostarp datu aizsardzības speciālistu, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju, ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma paziņojumu vai ir kādi citi jautājumi vai pieprasījumi attiecībā uz privātumu. Jūs varat arī atteikties no jebkuru mūsu programmu vai pakalpojumu abonēšanas.

Savus jautājumus vai pieprasījumus attiecībā uz privātumu iesniedziet šeit. Jūs arī varat ar mums sazināties, noklikšķinot uz “Kontaktinformācija”, izmantojot kontaktinformācijas funkciju mūsu mobilajā lietotnē, uzrakstot mums e-pasta vēstuli uz adresi privacyoffice@abbvie.com vai piezvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 1-800-255-5162, kā arī varat nosūtīt vēstuli uz šādu adresi:

AbbVie Customer Service

Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

Ikreiz, kad jūs ar mums sazināties, norādiet reģistrācijai izmantoto e-pasta adresi (ja piemērojams), tīmekļvietnes adresi, mobilo lietotni vai konkrēto vietni, ar kuras starpniecību esat nodevis Personas datus (piemēram, AbbVie.com) un detalizētu sava pieprasījuma izklāstu. Ja vēlaties, lai jūsu Personas dati tiktu izdzēsti, grozīti vai izlaboti, un jūs ar mums sazināties pa e-pastu, vēstules temata rindā norādiet “Dzēšanas pieprasījums” vai “Labošanas pieprasījums”. Mēs savlaicīgi atbildēsim uz visiem pamatotajiem pieprasījumiem, un mums vajadzēs papildus apstiprināt jūsu identitāti, lai apstrādātu noteiktus pieprasījumus.

[Uz sākumu]

Jūsu privātuma tiesības un izvēles

Saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jums var būt tiesības pieprasīt pieeju personas datiem un/vai precizēt, bloķēt vai izdzēst jums attiecīgos Personas datus, pārsūtīt Personas datus citam datu pārzinim, jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu (tas neietekmēs jau notikušās datu apstrādes likumību) vai iebilst pret savu Personas datu izmantošanu jebkādā veidā. Ja mums nebūs iespējams sniegt pieprasīto informāciju vai izdarīt jūsu pieprasītos grozījumus, jums tiks paziņots par šāda lēmuma iemeslu. Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem jums var būt tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei.

Pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, jums var būt tiesības iebilst pret apstrādes darbībām, kas aprakstītas šajā Privātuma paziņojumā.

[Uz sākumu]

Datu drošība un saglabāšana

AbbVie nodrošina pienācīgus tehniskus, administratīvus un fiziskus kontroles pasākumus, lai pamatoti aizsargātu visus ar AbbVie pakalpojumu starpniecību savāktos Personas datus, tomēr vienmēr ir zināms risks, ka nepilnvarota trešā puse var pārtvert interneta pārraidi vai ka kāds var atrast veidu, kā ielauzties mūsu drošības sistēmās. Mēs jūs ļoti lūdzam ievērot piesardzību, internetā pārsūtot personas datus, īpaši tos, kas saistīti ar jūsu veselību. Mēs nevaram garantēt, ka nepilnvarotas trešās puses neiegūs pieeju jūsu Personas datiem, un tas nozīmē, ka, iesniedzot mums Personas datus, jums jāsalīdzina iespējamais ieguvums un risks.

Personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams šajā Privātuma paziņojumā norādītajiem nolūkiem, ja vien piemērojamie likumi vai tiesiskā kārtība neparedz ko citu. Kritēriji, kas tiek izmantoti, lai noteiktu mūsu datu saglabāšanas ilgumu, ir i) laiks, cik ilgi AbbVie jums nepārtraukti sniedz pakalpojumus; ii) vai ir likumīga vai vislabākā prakse attiecībā uz saglabāšanas pienākumu, kas uz mums attiecas; un iii) vai saglabāšana ir nepieciešama saistībā ar juridiskiem strīdiem vai tiesisku izmeklēšanu.

[Uz sākumu]

Personas datu pārsūtīšana uz ārzemēm

Mēs varam pārsūtīt Personas datus uz ārzemēm, kā aprakstīts šajā punktā.

Pārsūtīšana starp uzņēmumiem

Personas dati apstrādāšanai var tikt pārsūtīti AbbVie mātesuzņēmumam AbbVie Inc. ASV un tā meitasuzņēmumiem citās valstīs. Pilnu AbbVie Inc. meitasuzņēmumu un to jurisdikciju sarakstu skatiet mūsu jaunākajā SEC reģistrā šeit (https://abbv.ie/sec) un šeit (https://abbv.ie/sec). Mūsu uzņēmumā ir spēkā vairāki starpuzņēmumu līgumi par datu pārsūtīšanu, kuru pamatā ir ES izmantojamie modeļlīgumi par datu pārsūtīšanu, un tie attiecas uz datu pārsūtīšanu starp AbbVie Inc. un tā meitasuzņēmumiem visā pasaulē, lai nodrošinātu Personas datu adekvātu aizsardzību. Līguma kopiju ir iespējams iegūt, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi privacyoffice@abbvie.com.

Pārsūtīšana tirgotājiem, piegādātājiem un uzņēmējdarbības partneriem

Personas dati apstrādei var tikt pārsūtīti arī mūsu tirgotājiem, piegādātājiem un uzņēmējdarbības partneriem citās valstīs. Jebkāda Personas datu pārsūtīšana uz ārzemēm trešajām pusēm, arī ārpus EEZ, notiks, ievērojot starptautiskās datu pārsūtīšanas ierobežojumus un prasības, uz kurām attiecas datu aizsardzības tiesību akti, arī, kad piemērojams, izmantojot ES spēkā esošos standartklauzulas par Personas datu pārsūtīšanu datu apstrādātājiem vai datu pārziņiem.

[Uz sākumu]

Piekļuve mūsu tīmekļa vietnēm visā pasaulē

Šī tīmekļvietne pieder tās operatoram — uzņēmumam AbbVie, kas atrodas ASV. Ja jūs apmeklējat šo vietni no valsts ārpus ASV, jūsu saziņa ar mums var novest pie Personas datu pārrobežu nodošanas. Mēs jūsu Personas datus apstrādāsim tikai ar jūsu piekrišanu, lai izpildītu starp mums un jums noslēgto līgumu, juridiskās saistības vai realizētu mūsu leģitīmās intereses. Šīs leģitīmās intereses ir administratīvo pasākumu nodrošināšana un jūsu pieprasījumu ievērošana.

[Uz sākumu]

Mūsu Privātuma paziņojuma grozījumi

Kad būs savākti Personas dati, mēs Personas datus izmantosim tikai spēkā esošajā Privātuma paziņojumā aprakstītajā veidā, tomēr saskaņā ar visām piemērojamajām prasībām attiecībā uz piekrišanu mēs paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šī Privātuma paziņojuma noteikumus. Visi šī Privātuma paziņojuma grozījumi tiks nekavējoties publicēti šajā lapā, un tās augšdaļā tiks norādīts jauno grozījumu spēkā stāšanās datums. Mēs aicinām šo Privātuma paziņojumu regulāri pārskatīt saistībā ar jebkādiem grozījumiem. Visi Personas dati, kas savākti, jums turpinot izmantot AbbVie pakalpojumus, tiks apstrādāti saskaņā ar attiecīgajā laikā publicēto Privātuma paziņojumu.

[Uz sākumu]